Σεισμός στο θάλαμο αντήχησης

Αν πολιτική είναι η διαχείριση των συμβόλων, τότε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ευθύνη να μην σηματοδοτήσει το πέρασμα σε μια νέα εποχή αυταρχισμού, συντηρητισμού και ανελευθερίας

Read →